ÜRÜNLER

Ürünler > Flokülant > 

Ürün Galerisi

Özellikler
Şirketimiz TEKNOPIA madencilik sektöründe su arıtımı için flokülant ile insanlık, doğa ve gelecek için daha iyi değerler oluşturur.

 • Sedimantasyon, yüzdürme, kalınlaşma, santrifüj işlemlerinde sıvı / katı ayrılması için kullanılmış
 • Katyonik, anyonik ve noniyonik olabilir.
 • Toz flokülantlar – Yüksek fonksiyonel suda çözünür polimer serisi son imkânları küresel ileri teknoloji ile üretilen ve sıkı kalite kontrol tarafından yönetilmektedir. Bu pıhtılaşma, süspanse edilmiş katı maddelerin flokülasyon ve çamurun dehidratasyon, hem de çeşitli kanalizasyon ve endüstriyel atık kalınlaşma ve filtreleme süreci içindedir.

Sıvı/Katı Ayrıştırması

 • Tarama
 • Çamur susuzlaştırma
 • Endüstriyel atık su arıtma
 • Yağlı çamur susuzlaştırma
 • Çamur sedimantasyon
 • Filtrasyon

Aşağıdaki Ekipmanlarla Kullanılmaktadır

 • Santrifüj
 • Filtreler
 • Kayış presler
 • Vakum filtreleri
 • Filtre presleri
 • Döner ayırıcılar
 • Flotasyon üniteleri
 • Sedimentasyon üniteleri
 • Geo-tüpler

Paketleme türü: 100 Kg torba, 300 Kg torba, 500 Kg torba ve 750 Kg Torba

 • Flokülantların dozajı substratlararlın gereksinimine göre, uygulama tipine göre ve flokülant türüne göre ayarlanır.

MSDS Flokülant

Kullanım Alanları Galerisi

Video Galeri

  TEKNOFLOK KARŞILAŞTIRMA TESTİ
  TEKNOFLOK KARŞILAŞTIRMA TESTİ
  TEKNOFLOK KARŞILAŞTIRMA TESTİ
  TEKNOFLOK KARŞILAŞTIRMA TESTİ
  TEKNOFLOK TİKİNER SAHA TESTİ